Navigace

Obsah

08.11.2016

Všímat si vodoměru se vyplatí

V poslední době se řešilo několik případů, kdy zákazníci ve svých domácnostech neodhalili nebo nechali bez opravy poruhu na vodoměru a při vyúčtování zjistili, že platí mnohem vyšší vodné a stočné než je u nich běžné. Kontrolou vodoměru můžeme zabránit zbytečně vysoké faktuře za vodu. Zákazník je povinne n zaplati za vodu, která jeho domácnosti protekla.

Detail

19.09.2016

Odvolání opatření převařování vody dodávané veřejným vodovodem

Rozbory vody v níže uvedených lokalit vykazují nulové hodnoty. Preventivně nechat vodu před užíváním krátce odpustit ze všech armatur v domácnosti.

Detail

16.09.2016

Dodávána voda je pitná pouze po převaření?

Panika není na místě. Je to především preventivní opatření.

Detail

29.03.2016

Vodohospodářský informační portál

Informace pro celou ČR - stavy a průtoky na vodních tocích - hladiny vody v nádržích - povodňová aktivita

Detail

17.03.2016

Napojení domovních přípojek

Napojení domovních přípojek do hlavního řadu splaškové kanalizace v obcích Čebín, Sentice, Šerkovice a Železné.

Detail