Navigace

Obsah

Cena vodného a stočného
 

Rok
Vodné v Kč vč. DPH
Stočné v Kč vč. DPH
2014 41,29 44,22
2015 42,10 45,38
2016 42,55 47,36
2017 43,11 48,30
2018                         43,11                             49,63
2019                         46,35                             53,61
2020                         51,99                             55,48
2021                         56.00                             56,00