Menu
Svaz VAK Tišnovsko
rozšířené vyhledávání
Svazek vodovodů
a kanalizací Tišnovsko

Rekonstrukce a rozšíření ČOV Čebín

V roce 2023 byla zpracována studie intenzifikace čistírny odpadních vod v Čebíně sloužící pro čištění odpadních vod pro obce Čebín a Sentice

Účelem studie bylo stanovit velikost rekonstruované ČOV ve vazbě na současný stav a s ohledem na předpokládaný rozvoj lokalit. Dále bylo provedeno vyhodnocení současného stavu přítoku a zatížení čistírny. Výsledkem studie bylo konstatování, že stávající čistírna nebude řádně schopna zajistit čištění odpadních vod z aglomerace pro nejbližší výhled a je tedy nutno provést její rozšíření. Stávající kapacita čistírny činí 2 620 ekvivalentních obyvatel a na základě studie bylo rozhodnuto o navýšení její kapacity na celkový počet 3 028 ekvivalentních obyvatel. V rámci rekonstrukce se budeme snažit zachovat stávající objekty a maximálně je využít. Odhad finančních nákladů na rekonstrukci činí 50 mil. Kč s tím, že svazek bude žádat o finanční podporu Státní fond životního prostředí a Jihomoravský kraj. Vlastní náklady budou rozděleny mezi svazek a obce Čebín a Sentice.

Datum vložení: 23. 5. 2024 12:02
Autor: Správce Webu

Aktuality

Zajímavé informace…