Menu
Svaz VAK Tišnovsko
rozšířené vyhledávání
Svazek vodovodů
a kanalizací Tišnovsko

Skupinový vodovod Tišnov – intenzifikace a dostavba rozvodných sítí, posílení akumulace pitné vody

Svazek dlouhodobě připravuje velký projekt s názvem „Skupinový vodovod Tišnov – intenzifikace a dostavba rozvodných sítí, posílení akumulace pitné vody“.

Projekt rozšíření vodovodní soustavy se skládá z mnoha na sebe většinou nezávislých částí a vytváří především možnosti pro napojení nových odběratelů a zajištění dostatečného množství vody pro celou spravovanou oblast.

Jednou z částí je propojení jímacího území v Moravských Knínicích s úpravnou vody pod Čebínem v lokalitě Podhájí. Zde je navržen nový vodovodní řad délky zhruba 1 700 m, který po své trase kříží vodní tok Kuřimky a Batelovský potok. Tím se vodovodní soustava Moravských Knínic propojí s celou soustavou Tišnovska. Dalším významným zdrojem vody je nový vrt provedený pod Čebínem směrem na Chudčice, kde plánovaným propojením právě s již uvedenou úpravnou vody v Podhájí dojde k posílení zdrojů hlavně pro obce Čebín, Sentice a Hradčany.

Pro celý projekt bylo již vydáno stavební povolení a vybraným zhotovitelem je společnost IMOS a.s. Stavba bude zahájena vybudováním nového vodovodního řadu v celé ulici U Svratky v Tišnově. Předpokládané zahájení je v průběhu března 2024 a dokončení v květnu 2024.

Datum vložení: 3. 4. 2024 13:51
Autor: Správce Webu

Aktuality

Zajímavé informace…