Menu
Svaz VAK Tišnovsko
rozšířené vyhledávání
Svazek vodovodů
a kanalizací Tišnovsko

Cena vodného a stočného

„Cena vodného a stočného“

Rok

Vodné v Kč vč. DPH

Stočné v Kč vč. DPH

Cena celkem

Procentuální meziroční nárůst

2014

41,29

44,22

85,51

 

2015

42,10

45,38

87,48

2,30

2016

42,55

47,36

89,91

2,78

2017

43,11

48,30

91,41

1,67

2018

43,11

49,63

92,74

1,45

2019

46,35

53,61

99,96

7,79

2020

51,99

55,48

107,47

7,51

2021

56,00

56,00

112,00

4,22

2022

58,00

58,00

116,00

3,57

2023

65,00

81,00

146,00

25,86

2024

67,00

83,00

150,00

2,74

 

Většina obyvatelstva v České republice odebírá pitnou vodu z vodovodu a jako u většiny produktů, cena neustále roste. Rozdíly v jednotlivých regionech jsou značné, a jsou dokonce výrazně rozdílné i v samotném regionu. Porovnání cen za vodu však není úplně snadné a někdy je přímo zavádějící. Některé společnosti si účtují platbu za odebrané množství vody, některé společnosti mají zveřejněnou cenu nižší, ale připočítávají si k ní roční poplatek za vodoměr. Jiné společnosti v obci provozují pouze vodovodní síť, a tak na internetu najdete samozřejmě cenu výrazně nižší, protože se jedná pouze o jednu složku a to vodné. I v tomto ohledu při porovnání jednotlivých cen vodného a stočného je potřeba si dát pozor, za jaké služby jsou tyto platby vlastně účtovány. Další neřestí je, že některé obce provozující si svou vodohospodářskou infrastrukturu, vlastně část plateb za obyvatelstvo dotují, což není vůbec v souladu s naší legislativou. Když ale pomineme tyto některé výrazné cenové rozdíly, tak se samozřejmě dostáváme k cenám od 87 Kč po 116 Kč za vodné a stočné dohromady. Je to výrazný rozdíl, ale je potřeba si uvědomit, že samotné vodné a stočné není platbou za vodu, jak je mnohdy nepřesně interpretováno, ale za službu spočívající v neomezených dodávkách kvalitní pitné vody až k samotnému spotřebiteli a odvádění a čištění odpadních vod od spotřebitele. Zajištění těchto služeb pak sebou nese samozřejmě spoustu nákladů, které nesouvisí se skutečným objemem dodaných pitných vod či produkovaných odpadních vod. Nelze tedy porovnávat jednotlivé provozovatele a vlastníky čistě a pouze podle výše plateb za vodné a stočné v Kč za m3. Příkladem může být sousední krajské město Brno, kde cena vodného a stočného v roce 2022 je 87,11 Kč/m3. Tam je ale cena vody ovlivněna faktory, které jsou specifické právě pro velká města. Jedná se například o „výtěžnost“ sítě, kdy na jeden kilometr vodohospodářské infrastruktury je napojeno více odběratelů, než je tomu v menších městech, případně zástavbě vesnického typu. Ukázkovým příkladem jsou velká sídliště s vícepatrovou zástavbou, kde na 1 km vodovodního řadu je napojeno několik tisíc domácností, což se na obcích může jen těžko dosáhnout. Dalším důvodem je, že pro celé město Brno existuje velká centrální čistírna odpadních vod se svými náklady, které ale jsou rozúčtovány mezi celkový počet obyvatel napojených právě na tuto čistírnu, což je několik statisíců obyvatel. S vyšší koncentrací odběratelů souvisí možnost vyšší efektivnosti provozování infrastruktury.

Samozřejmě cenu vody ovlivňuje také kvalita vodních zdrojů pitné vody (nižší náklady na úpravu) a energetická náročnost distribuce pitné vody a odvádění vody odpadní.

Obecně lze tedy říci, že srovnání založené výhradně na jednotkové ceně, nezahrnuje objem prostředků na opravu a obnovu, které se zásadně v lokalitách liší. Toto srovnání rovněž nemůže zohlednit místní podmínky, velikost spravovaného území, objem dodávaných pitných vod a odváděných odpadních vod. Bez zohlednění všech uvedených kritérií je takový výsledek cenového srovnání značně neobjektivní a vede k nesprávným závěrům.

Pro možné porovnání jednotlivých cen, a hlavně různých dalších kritérií, existuje aplikace Ministerstva zemědělství dostupná na adrese http://bit.do/MZE-VAK, která umožní občanům pochopit lokálně nastavenou cenu, a jak jednotlivé provozní společnosti hospodaří s vybranými platbami za vodné a stočné.

 

 

 

 

Voda? Levnější než se zdá!

 

Spotřeba vody v ČR

 

Cena vodného a stočného

Zajímavé informace…