Menu
Svaz VAK Tišnovsko
rozšířené vyhledávání
Svazek vodovodů
a kanalizací Tišnovsko

ČOV Čebín

Podívejte se s námi na čistírnu odpadních vod v Čebíně

Čistírna odpadních vod v Čebíně byla vybudována v roce 1994 a sloužila pouze pro čištění odpadních vod obce Čebín. V roce 2015 došlo k rekonstrukci stávající stokové jednotné sítě a zvýšení kapacity stávající ČOV v Čebíně na novou kapacitu 2.380 EO, která umožnila připojit v témže roce i obec Sentice, kde došlo k výstavbě nové splaškové stokové síti.

Zajímavé informace…