Menu
Svaz VAK Tišnovsko
rozšířené vyhledávání
Svazek vodovodů
a kanalizací Tišnovsko

Jímací území Lažánky

Podívejte se s námi na jímací území v Lažánkách

Od roku 1990 mohou obyvatelé obcí Maršov, Braníškov a Lažánky využívat zdejšího jímacího území. Zařízení o 3 jímacích zářezech se sběrnými šachtami akumuluje vodu ve sběrné jímce o objemu 10 m3, kterou následně přečerpává do akumulace čerpací stanice o objemu 150 m3. Odtud je je již voda výtlačným řadem dopravována do řídícího vodojemu nad obcí Maršov a dále do jednotlivých obcí.

Zajímavé informace…