Menu
Svaz VAK Tišnovsko
rozšířené vyhledávání
Svazek vodovodů
a kanalizací Tišnovsko

Úpravna vody Lomnička

Podívejte se s námi na úpravnu vody v Lomničce.

Úpravna vody v Lomničce slouží k úpravě čerpané podzemní vody ze třech místní vrtů hloubky 40 m, umístěných v blízkost úpravny. Pod úpravnou se nachází dvě podzemní nádrže o objemu 2x250 m3. Úpravna zásobuje vodou především obec Lomnička a Šerkovice a dále slouží jako významný zdroj vody pro skupinový vodovod Tišnov, který zásobuje vodou i přilehlé obce jako je Tišnov, Železné, Jamné, Hradčany, Březina až po Heroltice. Úpravna ročně vyprodukuje zhruba 300 tis. m3 pitné vody.

Zajímavé informace…