Menu
Svaz VAK Tišnovsko
rozšířené vyhledávání
Svazek vodovodů
a kanalizací Tišnovsko

Úpravna vody Podhájí Čebín

Podívejte se s námi na úpravnu vody v Podhájí-Čebíně

Úpravna vody slouží k úpravě čerpané podzemní vody z vrtu nacházejícího se v areálu úpravny. Vrt je 35 m hluboký a čerpání vody zajišťuje čerpadlo o výkonu až 18 l/s. Veškerá voda se akumuluje v nádrži o objemu 250 m3. Vzhledem k tomu, že podzemní voda slouží k zásobování obyvatelstva pitnou vodou, je nezbytné tuto vodu upravit a odstranit vyšší koncentrace železa a manganu vyskytující se přirozeně v podzemní vodě.

Zajímavé informace…