Menu
Svaz VAK Tišnovsko
rozšířené vyhledávání
Svazek vodovodů
a kanalizací Tišnovsko

Vodojem Čebín

Podívejte se s námi na vodojemy v Čebíně

Na kopci Dálka v nadmořské výšce 334 m.n.m se nachází zdejší vodojemy. Do vodojemů se čerpá již upravená vody z úpravny Čebín Podhájí. K původnímu kruhovému vodojemu o objemu 150 m3 určeného pro zásobování Čebína byl přistavěn další s obdélníkovou nádrží o objemu 650 m3. Oba vodojemy zajišťují přednostní zásobování obce Čebín, ale zároveń plní i i funkci pro posílení skupinového vodovodu Tišnov včetně obce Sentic. Oba vodojemy jsou vzájemně propojeny a udržují v obou nádržích stejnou hladinu.

Zajímavé informace…