Menu
Svaz VAK Tišnovsko
rozšířené vyhledávání
Svazek vodovodů
a kanalizací Tišnovsko

Zdroj Moravské Knínice

Podívejte se s námi na zdroj pitné vody v Moravských Knínicích

Mezi zemědělskými pozemky v údolí vodního toku Kuřimky leží prameniště pitné vody pro obec Moravské Knínice. Na prameništi o rozloze přes 1,7 tisíc m2 se nachází 30 m hluboký vrt s vydatností až 4,0 l/s. Nad vrtem je vybudována armaturní šachta a přístavek pro technologické zařízení provozu vodovodu.

Zajímavé informace…