Menu
Svaz VAK Tišnovsko
rozšířené vyhledávání
Svazek vodovodů
a kanalizací Tišnovsko

Zdroj Železné

Podívejte se s námi na zdroj pitné vody v Železném

Zdroj se nachází při severozápadní hranici katastrů Železné a Lomnička v lokalitě nazývané Svatá studánka. Podzemní voda je zde jímána dvěma zářezy z poloděrovaných trub profilu 10 cm a je svedena do pramenní jímky a dále svodným řadem do akumulační nádrže o objemu 13 m3. Nad akumulační nádrží je vybudována čerpací stanice. Celý zdroj je součástí skupinového vodovodu tišnovsko a voda slouží především obyvatelům Jamného, Tišnova a Železného.

Zajímavé informace…