Menu
Svaz VAK Tišnovsko
rozšířené vyhledávání
Svazek vodovodů
a kanalizací Tišnovsko

Webové stránky se upravují...

Dokončené stavby

Dokončené stavby v roce 2021 až 2022

 

Tišnov, Dvořákova – rekonstrukce kanalizace

Předmětem stavby byla oprava kanalizační stoky v ulici Dvořákova a dále i oprava napojení na stoky z ulic Havlíčkova, Majorova, Vrchlického, Kvapilova a Chodníček.

Délka opravené kanalizace byla 430 m.

Celkové náklady                       10 275 tis. Kč

  • příspěvek města Tišnov        1 878 tis. Kč
  • dotace JMK                                3 938 tis. Kč
  • zdroje Svazku                           4 459 tis. Kč

 

Předklášteří, Kopečná - oprava vodovodu a kanalizace

Součástí stavby byla oprava vodovodu a stoky jednotné gravitační kanalizace včetně přípojek od stávajících dešťových vpustí. Obnova délky vodovodního řadu byla 47 m, délka kanalizačního řadu 43 m.

Celkové náklady                                1 244 tis. Kč

 

Tišnov, Purkyňova - rekonstrukce vodovodu

Z důvodu plánované novostavby ambulantního traktu Nemocnice Tišnov, byla provedena rekonstrukce stávajícího vodovodního řadu délky 72 m.

Celkové náklady                                1 031 tis. Kč

 

Vohančice - rozšíření zdrojové a akumulační posílení vodárenské soustavy

Předmětem stavby je zajištění potřebné množství pitné vody pro obec Vohančice a Pejškov u Tišnova. Vodárenská soustava byla posílena z vodojemu Heroltice-Dřínová v obci Heroltice. Voda je dopravena zesilovací čerpací stanicí za obcí Heroltice do vodojemu na návrší před obcí Pejškov a následně gravitačně do nového podzemního vodojemu Vohančice. V obci Pejškov byl realizován vodovod, který v obci nebyl.

Celkem délka rozvodných vodovodních řadů 3 325 m.

Celkové náklady                                33 508 tis. Kč

  • dotace SFŽP                                     18 772 tis. Kč
  • příspěvek města Tišnov                 5 363 tis. Kč
  • příspěvek obce Vohančice             2 500 tis. Kč
  • dotace JMK                                         5 000 tis. Kč
  • zdroje Svazku                                    1 873 tis. Kč

Naše investice

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Zajímavé informace…