Menu
Svaz VAK Tišnovsko
rozšířené vyhledávání
Svazek vodovodů
a kanalizací Tišnovsko

Stručný profil společnosti a historie

Vznik svazku

Tišnov a okolní obce v roce 1993 založili Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko, za účelem provozování a údržby vodovodů a kanalizací. Svazek je tedy vlastníkem vodohospodářské infrastruktury a jeho činností je především zajištění koncepce rozvoje a obnovy vodovodů a kanalizací, rozšiřování a zdokonalování infrastruktury, hospodaření s majetkem Svazku, investorská a inženýrská činnost a zajišťování zdrojů pro výstavbu, rekonstrukci a obnovu vodovodů a kanalizací a samozřejmě také zajišťování informovanosti veřejnosti o činnosti Svazku.

V rámci privatizačního projektu č. 25672 byl předán majetek státního podniku Jihomoravských vodovodů a kanalizací Brno do vlastnictví Fondu národního majetku České republiky. V roce 1994 uzavřel Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko s Fondem národního majetku České republiky smlouvu o bezúplatném převodu majetku vodovodu a kanalizací.

Svazek Tišnovsko na základě provozní smlouvy pronajímá veškerý majetek jednotlivých obcí odborné firmě Vodárenská akciová společnost, a.s. se sídlem v Brně, která celou vodohospodářskou infrastrukturu pro Svazek provozuje. Tato společnost vznikla 1. 12. 1993 ze státního podniku Jihomoravské vodovody a kanalizace. Dodává pitnou vodu a odvádí a čistí odpadní vody pro více než půl milionu obyvatel v Jihomoravském kraji a v kraji Vysočina. Její služby využívají občané i podnikatelé v 740 obcích v okresech Blansko, Brno-venkov, Jihlava, Třebíč, Znojmo a Žďár nad Sázavou.

Jediným akcionářem společnosti je Svaz vodovodů a kanalizací měst a obcí s.r.o. V něm jsou sdruženy svazky měst a obcí, nebo samostatné obce. Vodárenská akciová společnost, a.s., je tedy ryze českou firmou. Tento v tuzemsku ojedinělý vlastnický model zaručuje systematickou údržbu a obnovu vodárenské infrastruktury, do níž plyne většina peněz ze zisku společnosti, ale také z nájemného, které společnost vyplácí vlastníkům infrastruktury, tedy i Svazku Tišnovsko.

 

Zakládající členové Svazku od roku 1993

Běleč - Křeptov, Braníškov, Březina, Čebín, Drásov, Heroltice, Hradčany, Jinačovice, Lažánky, Lomnice, Lomnička, Malhostovice, Maršov, Moravské Knínice, Osiky, Předklášteří, Rozdrojovice, Sentice, Svatoslav, Šerkovice, Tišnov, Železné.

V roce 2002 vystoupili ze Svazku městys Lomnice a obec Svatoslav

V roce 2009 vstoupila do Svazku obec Újezd u Tišnova

V roce 2016 vstoupila do Svazku obec Vohančice

Od roku 2016 do současnosti je ve svazku 21 členských obcí Běleč - Křeptov, Braníškov, Březina, Čebín, Drásov, Heroltice, Hradčany, Jinačovice, Lažánky, Lomnička, Malhostovice, Maršov, Moravské Knínice, Předklášteří, Rozdrojovice, Sentice, Šerkovice, Tišnov, Újezd u Tišnova, Vohančice, Železné.

 

Předsedové svazku:

1993 -                Ing. Jiřina Frýbová

1993 - 1995      Miroslav Bartoš

1995 - 2010      Ing. František Svoboda

2010 - 2014      Jan Schneider

2014 - 2018      Bc. Martin Hrubý

2018 - 2022      Petr Grünwald

2022 - 2026      Tomáš Kříž

 

Tajemníci svazku:

1993 - 2003      Ing. Jiřina Frýbová

2003 - dosud    Jan Motyčka

 

Manažer Svazku:

2022 – dosud   Ing. Jan Moronga

Zajímavé informace…