Menu
Svaz VAK Tišnovsko
rozšířené vyhledávání
Svazek vodovodů
a kanalizací Tišnovsko

Vodohospodářská infrastruktura

V majetku nebo ve správě Svazku je v současné době:

108,7 km kanalizačních stok,

182,3 km vodovodních řadů,

7 čistíren odpadních vod,

83 čerpacích stanic odpadních vod,

16 odlehčovacích komor,

19 vodojemů,

2 úpravny vody,

12 čerpacích stanic pitné vody,

11 jímacích území – pramenišť se zdroji pitné vody.

Zajímavé informace…