Menu
Svaz VAK Tišnovsko
rozšířené vyhledávání
Svazek vodovodů
a kanalizací Tišnovsko

Hajánky, zásobování pitnou vodou z vodojemu Jamné

Stavba je v současné době dokončena a probíhají dokončovací práce vedoucí ke konečnému předání stavby.

Lokalita Hajánky leží na katastrálním území Hájek a je jednou z místních částí města Tišnova. Její zásobování vodou je řešeno místní rozvodnou sítí pro veřejnou potřebu využívající vodu z místní jímací studny se zdrojem pitné vody o vydatnosti cca 8,6 m3/den (0,1 l/s). Vodní zdroj Hajánky byl uveden do provozu v roce 1985. Ve studni je osazeno ponorné čerpadlo, jež dopravuje vodu přes síť do vodojemu Hajánky o objemu 30 m3.

Cílem akce bylo posílení tohoto vodního zdroje a zajištění dodávky vody i při dlouhodobějším suchém období. U stávající čerpací stanice došlo k vybudování nové akumulační jímky o objemu 4 m3 a zároveň došlo také k propojení dvou na sebe nezávislých vodovodních soustav. Místní část Hajánky je tedy tímto napojena na skupinový vodovod Tišnov, který čerpá vodu ze šesti zdrojů podzemních vod. Studna v Hajánkách je 7. zdrojem skupinového vodovodu a místní část Hajánky je 14. obcí nebo místní částí připojenou na tuto soustavu.

Datum vložení: 5. 3. 2024 16:12
Autor: Správce Webu

Aktuality

Zajímavé informace…