Menu
Svaz VAK Tišnovsko
rozšířené vyhledávání
Svazek vodovodů
a kanalizací Tišnovsko

Činnost svazku

Předmětem činnosti Svazku je:

 • ochrana životního prostředí;
 • zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod na smluvním základě;
 • zajištění koncepce rozvoje a obnovy vodovodů a kanalizací (společně dále též jen „Vodohospodářská infrastruktura“), včetně čistíren odpadních vod, a s nimi souvisejících zařízení a objektů Svazku a obcí sdružených ve Svazku;
 • zajišťování kvality dodávané vody v rámci platných právních a technických předpisů;
 • stanovování výše vodného a stočného při respektování smluv s provozovatelem vodovodů a kanalizací;
 • zavádění, rozšiřování a zdokonalování vodovodů a kanalizací, včetně čistíren odpadních vod, a dalších souvisejících vodních děl;
 • hospodaření s vlastním majetkem Svazku, s majetkem vloženým do Svazku obcemi sdruženými ve Svazku, a dalším majetkem;
 • nájem majetku souvisejícího s činností Svazku;
 • investorská a inženýrská činnost;
 • zajišťování zdrojů pro výstavbu, rekonstrukci a obnovu vodovodů a kanalizací z vlastní činnosti Svazku či z jiných zdrojů, a to na základě rozhodnutí valné hromady Svazku;
 • zajišťování informovanosti veřejnosti o hospodaření s vodou, o likvidaci odpadních vod
  a o udržitelném rozvoji v oblasti hospodaření s vodou a likvidace odpadních vod, včetně propagace nových postupů a opatření při hospodaření s vodou a při likvidaci odpadních vod;
 • propagace a zajišťování informovanosti veřejnosti o činnosti Svazku;
 • další související činnosti.

 

Zajímavé informace…