Menu
Svaz VAK Tišnovsko
rozšířené vyhledávání
Svazek vodovodů
a kanalizací Tišnovsko

Jímací území Heroltice

Podívejte se s námi na jímací území v Herolticích

V lokalitě Šárka pod kopcem Velká Dřínová v Herolticích se nachází zdejší jímací území. Zdroj tvoří betonová pramenní jímka přimknutá k odlámané skalní stěně. Prameniště leží přímo u Pejškovského potoka a kvalita podzemní vody je tedy ovlivňována kvalitou vody v potoce. Celé povodí Pejškovského potoka leží v ochranném pásmu vodního zdroje.

 

Zajímavé informace…