Menu
Svaz VAK Tišnovsko
rozšířené vyhledávání
Svazek vodovodů
a kanalizací Tišnovsko

Vodojem Vohančice

Podívejte se s námi na vodojem ve Vohančicích

Vodojem ve Vohančicích byl vybudován k účelu zásobování této obce pitnou vodou teprve v roce 2022. Do dvou podzemních komor se vejde až 2 x 50 m3 vody, která je sem přiváděna hned z několika zdrojů. Pomocí dálkového přivaděče sem přitéká voda z vodojemu Heroltice. Voda zde také přitéká z obou místních zdrojů vybudovaných v blízkosti vodojemu.

Zajímavé informace…